ยินดีต้อนรับทุกท่าน

สวัสดีครับเพื่อนร่วมวิชาชีพครูที่รักทุกท่าน ผม ดร.สรวิชญ์ จิตรใจ ในนาม บริษัท แม่สาย อะคาดิมิก คอนเนอร์ จำกัด พร้อมที่จะเดินเคียงข้างไปกับเพื่อนครู ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาในด้านการจัดหลักสูตรการอบรมและการพัฒนาวิชาชีพครู ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ผมตระหนักและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของไทยแบบครบวงจรด้วยทีมวิทยากรคุณภาพที่มุ่งมั่นในการพัฒนาครูและนักเรียน ด้วยหลักสูตรและรูปแบบการจัดอบรมที่ทันสมัย ที่สอดรับกับนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและของประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสถาบันคุรุพัฒนาและกระทรวงศึกษาธิการ

คำถามที่พบบ่อย

รวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม

Downloads

ดาวน์โหลดคู่มือ และวิธีการทำงานต่างๆ

เราพร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาไทย

บริษัท แม่สาย อะคาดิมิก คอนเนอร์ จำกัด พร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาไทย เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในทุกพื้นที่ของประเทศอย่างเท่าเทียม ทั้งด้านจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ได้ให้บริการจัดอบรมพัฒนา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน

ติดต่อสอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ดร.สรวิชญ์ จิตรใจ โทร.081-9984388
ครูคมเพชร ราชคม โทร.091-8593859